Registrační formulář účastníka festivalu

Základní umělecká škola Music Art, fakultní škola Univerzity Karlovy v Praze

Zvol den koncertu

Účastnický poplatek je 200,- Kč / poplatek za workshop 100,-Kč / Poplatek za masterclass 200,- Kč aktivní - 100,-Kč pasivní

Služba je placená / rozpis podle zájmu

účastnický poplatek - číslo účtu : 1475594003/0800 a v.s. 20180804