předběžná přihláška ke studiu na zuš

Základní umělecká škola Music Art , Písková 126, Praha 4, 143 00 IC 47114142

SVP


Údaje o rodičích /zákonném zástupci žáka


Uvedené údaje v tomto formuláři jsou výhradně pro potřebu informativní a kontakt na zájemce o studium. Nebude-li přijímací pohovor realizován, jsou data smazána. S údaji je nakládano ve smyslu GDPR.