Akademie třetího věku - nejen umělecké vzdělávání seniorů
 
Být aktivním seniorem nikdy nebylo jednodušší. Nechcete vy nebo, aby některý Váš příbuzný jen seděl doma? Zapojte ho do programu aktivního stáří.  Obsahem této aktivity je spojovat a sdružovat seniory při námi pořádaných akcí. Zúčastnit se našich akcí může kdokoliv, vždyť i spojování různých generací a prolínání jejich životních zkušeností a postojů obohacuje náše životy.

Stránka je ve výstavbě a je pravidelně aktualizována
Music Art
SOUKROMÁ
ZÁKLADNÍ
UMĚLECKÁ
ŠKOLA
Založena 1990
Fakultní škola Univerzity Karlovy