Než své dítě přihlásíte do ZUŠ
Kdy se přihlásit do ZUŠ?
Přihlašování nových žáků a talentové zkoušky probíhají každoročně v průběhu května a června. V měsíci září se pouze doplňuji volná místa a domlouvá se rozvrh již přijatých žáků.
Co je potřeba k přijetí mého dítěte do ZUŠ?
K přijetí je nutné mít vyplněnou přihlášku do konkrétního oboru a předmětu a úspěšné absolvování zjišťovacích zkoušek.
Jak se žák zařazuje do výuky ?
Do přípravného studia dle vyhlášky o ZUŠ 71.2005 Sb. je možné přijmout dítě po dosažení věku 5 let k 1. září daného školního roku a to předmětu přípravná hudebně pohybová přípravka.

Do I. ročníku nástrojové přípravky je možné přijmout dítě po dosažení věku 7 let k 1. září daného školního roku nebo v 1. třídě ZŠ. Do II. ročníku nástrojové přípravky je možné přijmout dítě po dosažení věku 8 let k 1. září daného školního roku nebo ve 2. třídě ZŠ.
Do 1. ročníku I. stupně základního studia je možné přijmout dítě po dosažení
věku 8/9 let k 1. září daného školního roku nebo ve 3. třídě ZŠ.
Jak se dozvím rozvrh individuální a kolektivní výuky?
Rozvrh hodin předmětů hudební nauka bude vyvěšen na webu školy v prvním týdnu září. Kolektivní předměty
Mohu své dítě přihlásit do ZUŠ v průběhu školního roku?
Tato možnost sice existuje, avšak jen v mimořádných případech a po schválení ředitelem školy. Většinou se jedná o přestup z jiné školy.
Kde se dozvím informace o přijetí a zařazení mého dítěte?
Informace o přijetí a zařazení žáka do hlavního oboru a hudební nauky, se dozvíte:
1. Telefonickým dotazem na příslušné pobočce školy po úspěšném vykonání zjišťovací zkoušky.
2. Emailem na uvedenou adresu.
Kde se dozvím o prospěchu mého dítěte?
O prospěchu vašeho dítěte se dozvíte u učitele hlavního oboru (v odpoledních hodinách).
Pokud bude dlouhodobě prospěch vašeho dítěte špatný, nebo bude mít dítě vysokou absenci, zákonné zástupce informujeme sami.
Sídlo školy
Písková 126
Praha 4, 143 00
IC 47114142