Modřany

Platónova 3287, Praha 4, 143 00

GPS: 49.999964 , 14.422625Doc. MgA. Ladislava Vondráčková
zástupce ředitele, vedoucí pobočky

vondrackova@musicart.cz

608 023 345

Anna Klingerová

sekretariát školy pro Prahu 4

klingerová@musicart.cz
608 023 346

Písková 126, Praha 4, 143 00

GPS: 50.002154 , 14.413802Ing. Pavel Kojetín

vedoucí pobočky


606 848 636

Rozvrh hodin hudební nauky
Barrandov

V Remízku 926, Praha 5, 152 00

GPS: 50.028627,14.369556


Bc. Josef Vondráček, MBA

ředitel, vedoucí pobočky


reditel@musicart.cz
775 362 205 / 777 581 761

Robert Pošvář

sekretariát ředitele školy Praha 5


posvar@musicart.cz

Rozvrh hodin hudební nauky
Učebna č. 1
Pondělí:    
13:30 - 2.roč.
14:20 - 3.roč
15:10 - 1.roč.
16:00 - 4+5. roč.

Středa:     
14:15 - 2.roč.
15:05 - 1.roč.
15:50 - 3. roč.
Jižní město

Donovalská 1684, Praha 4, 149 00

GPS: 50.036994,14.502229


Mgr. Lukáš Pelikán

vedoucí pobočky

pelikan@musicart.cz
603 149 915

Rozvrh hodin hudební nauky - předpokládaný
úterý:
14:00 - 14:45 2./3. ročník
14.50 - 15:35 4./5. ročník

čtvrtek:

14:00 - 14:45 1./2. ročník
14:50 - 15:35 3./4. ročník
Dubeč

Netlucká 11/2, Praha 10, 107 00

GPS: 50.062718,14.595849MgA. Luboš Patras

vedoucí pobočky


patras@musicart.cz
603 906 695

Rozvrh hodin hudební nauky
Rozvrh hodin výtvarného oboru
Úterý
14:30      1+2.roč.
15:20      3+4. roč.
16:10      5. roč.

Středa
15:20      1+2. roč.
16:10      3+4. roč.
Žvahov
Pod Žvahovem 462, 152 00 Praha 5

Pavlína Chlupáčová, DiS.

kontaktní osoba detašovaného pracoviště


chlupacova@musicart.cz
723830929

Rozvrh hodin hudební nauky
Otevřený dopis starostovi MČ Praha 10 Dubeč
Sídlo školy
Písková 126
Praha 4, 143 00
IC 47114142
V Praze 14.9.2018
Pane Tošile,
dne 23.3.2017 jsem Vám prostřednictvím podatelny MČ Dubeč podal v otevřeném dopise protest proti Vašemu vystupování, jednání a podávání nepravdivých informací o naší škole i o mne jako řediteli školy. Několikráte jsem Vás i tajemnici úřadu žádal o přijetí do rady či zastupitelstva, abych měl možnost Vaše zlá tvrzení vyvrátit. Samozřejmě jste ani na jedno nereagoval. Protože se situace nemění a ve svých lžích a odporných praktikách pokračujete a navíc akcelerujete, nezbývá mi, než se proti Vašemu zvrácenému jednání, kterým cíleně matete dubečskou veřejnost, ohradit veřejnou cestou, a to takto:
Z ověřených zdrojů máme informaci, že hovoříte lživě o naší činnosti. Necituji doslovně: když se sem „cpali“, naslibovali koncerty a nic neudělali…. Pravda je ale zcela opačná - na základě požadavku občanů Dubče jste oslovil Vy mne! Krom toho jste (před svědky) Vy nasliboval hory doly o pomoci při koncertní a vzdělávací činnosti ve Špejcharu apod., jen abychom ZUŠ realizovali. Byli jsme to my a náš rozpočet, kterým jsme pouze vlastním nákladem (sliby chyby) rekonstruovali „vpravdě pastoušku“ v Netlucké 661 (nákladem
1 500 000,- Kč).
Slavnostně jste ji otvíral, vzpomínáte? S nadšenými a adorujícími projevy jste se do místního plátku „Rohožník“ nechal fotit při přestřižení pásky. Co se od té doby stalo s Vaším nadšením? Pro uvedení věcí na pravou míru uvádím doložitelná fakta:
Vaše lži o neuskutečněných koncertech: pět profesionálních provedení Rybovy mše Vánoční 2011-2015 a každé z nich po 40 000,- nákladu  (200 000,-), jistě se dohledají data v Rohožníku, v naší evidenci jsou.  Ke vzdělávání a osvětové činnosti pro veřejnost (netýkající se obsahu ZUŠ) : 3 roky jsme zdarma a naše náklady vzdělávali seniory 1x týdně 2 hodiny 10 měsíců v hodnotě 46 000,- ročně v předmětu Digitální fotografie. Jedním z účastníků vzdělávání dospělých jste byl po tři roky Vy sám ve hře na kytaru u kolegů Tomečka a Patcelta, pokud jste náhodou zapomněl. Dále jsme pro seniory organizovali benefiční ples.  Za ten jsme úřadu museli zaplatit komerční nájem ve výši cca 7 000,- Kč. Výtěžek z této benefice 10 000,- jsme věnovali na materiální potřeby seniorů se vzděláváním v předmětu Digitální fotografie. Druhý letošní benefiční ples jsme organizovali pro nevidomou umělkyni z Dubče Terezii Vítek, které jsme poukázali čistý výtěžek 16 800,- Kč na podporu jejích uměleckých aktivit, a to, vpravdě, i pro dubečské ženy ve sboru. I tato akce byla úřadu zaplacena v komerčním nájmu cca 6 500,- Kč (žádosti alespoň o zvýhodněné nájemné v kontextu akce nám paní Hoffmanová zamítla). Další v pořadí jsou desítky víkendových akcí pro děti a veřejnost v období let 2011 - 2018 a navíc pravidelné, každý měsíc se konající koncerty žáků školy.
Pane Tošile, myslím, že kdybyste se více zajímal o dění v Dubči a činnost ZUŠ, kterou jste v Dubči v roce 2011 Vy sám chtěl, a méně o intriky a moc nad lidmi (navíc za každou cenu a perfidními prostředky), kteří mají jiný názor, lidé by to ocenili více. Výsledkem uvedených faktů, a to na základě snadno ověřitelných údajů, finančních nákladů na kulturu a vzdělávání v Dubči prostřednictvím činnosti naší školy, je otázka zcela opačná. Co jste ze své pozice a prostředků města či prostředků vlastních udělal pro kulturu či vzdělávání v Dubči Vy? Zůstalo zase jen u prázdných a mnohdy ducha i merito postrádajících frází, kterými se však o to důsledněji prezentujete.
Kde není koncepce školství ani kultury, tam se snadno kličkuje.  O tomto Vašem „antikoncepčním“ řízení obce svědčí i to, že pověřujete ředitele ZŠ, aby vedle naší 8 let dobře fungující ZUŠ založil jinou ZUŠ při ZŠ v Dubči. Zase jeden z mnoha „truc projektů“ proti „neposlušnému, neloajálnímu a nevděčnému“ řediteli, kterému byste se rád pomstil. Pane Tošile, nemstíte se mně, ale svým spoluobčanům a našim žákům, kteří v naší škole už něco dokázali. V konečné fázi i mým váženým kolegům pedagogům, kteří by mohli přijít o zaměstnání. To je to, co chcete?  ZUŠ je poměrně nákladný projekt a naděje na úspěch ZUŠ vedle ZUŠ je zcela minimální. A to by měli rodiče i občané Dubče vědět. V žádných městských částech, ve kterých působíme, se k naší škole představitelé obce nechovají tak jako Vy. Nevím, zda je to vzděláním, životními zkušenostmi nebo osobnostním vybavením představitelů. U Vás se však v této kontextové trivializaci vzácně snoubí nedostatek všeho. Věřím však v moudrost občanů, kteří to jistě v říjnu vyřeší.

Josef Vondráček - ředitel a zřizovatel školy