Školné na pololení školního roku 2017/18
Školné je v tomto případě = příspěvek účastníka vzdělávání na úhradu nákladů spojených s výukou a vzděláváním dle vyhlášky 71/2005Sb., který je v ZUŠ vybírán bez rozdílu zřizovatele
Hudební obor individuální výuka / pololetí 1700 Kč
Hudební obor kolektivní výuka/ pololetí 900 Kč
Výtvarný obor/ pololetí 1300 Kč
Taneční obor/pololetí 900 Kč
Sídlo školy
Písková 126
Praha 4, 143 00
IC 47114142