Informace ohledně navrácení školného

Vážení rodiče,

vzhledem k tomu, že se množí dotazy ohledně navrácení školného či jeho kompenzace, dovoluji si Vám sdělit, že i když probíhá výuka takzvaně online, bude vám „školné“ (příspěvek na úhradu nákladů spojených s výchovou a vzděláním) proporcionálně vráceno v okamžiku, kdy pro to budeme mít podklady pro výpočet – tedy ukončení uzavření škol vládou České republiky. Tuto informaci jsme zveřejnili na webu školy už 10. 3. 2020. Forma vrácení proporce bude stanovena takto:

–       hotově prostřednictvím kanceláří školy

–       převodem na účet

–       zápočtem do příštího školního roku

Tuto informaci vám sděluji proto, abyste své děti neodhlašovali ze studia. Není to k navrácení částky potřebné.

Děkujeme za pochopení a vstřícnost. Vážíme si jí.