Často kladené otázky

Než své dítě přihlásíte do ZUŠ

Kdy se přihlásit do ZUŠ?

Přihlašování nových žáků a talentové zkoušky probíhají každoročně v průběhu května a června. měsíci září se pouze doplňuji volná místa a domlouvá se rozvrh již přijatých žáků.

Co je potřeba k přijetí mého dítěte do ZUŠ?

K přijetí je nutné mít vyplněnou přihlášku do konkrétního oboru a předmětu a úspěšné absolvování zjišťovacích zkoušek.

Jak se žák zařazuje do výuky?

Do přípravného studia dle vyhlášky o ZUŠ 71.2005 Sb. je možné přijmout dítě po dosažení věku 5 let k 1. září daného školního roku a to předmětu přípravná hudebně pohybová přípravka.

Do I. ročníku nástrojové přípravky je možné přijmout dítě po dosažení věku 7 let k 1. září daného školního roku nebo v 1. třídě ZŠ. Do II. ročníku nástrojové přípravky je možné přijmout dítě po dosažení věku 8 let k 1. září daného školního roku nebo ve 2. třídě ZŠ.
Do 1. ročníku I. stupně základního studia je možné přijmout dítě po dosažení
věku 8/9 let k 1. září daného školního roku nebo ve 3. třídě ZŠ.

Jak se dozvím rozvrh individuální a kolektivní výuky?

Rozvrh hodin předmětů hudební nauka bude vyvěšen na webu školy v prvním týdnu září. Kolektivní předměty.

Mohu své dítě přihlásit do ZUŠ v průběhu školního roku?

Tato možnost sice existuje, avšak jen v mimořádných případech a po schválení ředitelem školy. Většinou se jedná o přestup z jiné školy.

Kde se dozvím informace o přijetí a zařazení mého dítěte?

Informace o přijetí a zařazení žáka do hlavního oboru a hudební nauky, se dozvíte:

  1. Telefonickým dotazem na příslušné pobočce školy po úspěšném vykonání zjišťovací zkoušky.
  2. Emailem na uvedenou adresu.
Kde se dozvím o prospěchu mého dítěte?

O prospěchu vašeho dítěte se dozvíte u učitele hlavního oboru (v odpoledních hodinách).
Pokud bude dlouhodobě prospěch vašeho dítěte špatný, nebo bude mít dítě vysokou absenci, zákonné zástupce informujeme sami.