ŽÁDOST O ZPRACOVÁNÍ ROČNÍHO ZÚČTOVÁNÍ ZA UPLYNULÝ KALENDÁŘNÍ ROK (DAŇ Z PŘÍJMU)


*V případě, že nebudete žádat o roční zúčtování, potvrzení o příjmech bude k vyzvednutí u vedoucího pobočky do 14.2. příslušného roku

Přejít nahoru