PŘIHLÁŠKA KE STUDIU NA ZUŠ

Základní umělecká škola Music Art , Písková 126, Praha 4, 143 00 IC 47114142

MOŽNOSTI OBORŮ DLE POBOČEK:

Modřany Písková- TANEČNÍ obor
Modřany Platonova - HUDEBNÍ obor
Barrandov - HUDEBNÍ a VÝTVARNÝ obor
Jižní Město - HUDEBNÍ a VÝTVARNÝ obor
Dubeč - HUDEBNÍ a VÝTVARNÝ obor
Žvahov - HUDEBNÍ a VÝTVARNÝ obor
Vyžlovka - HUDEBNÍ obor

SVP


Údaje o rodičích /zákonném zástupci žáka


Beru na vědomí, že přijetím žáka k docházce do ZUŠ vstupují v platnost práva a povinnosti vyplývající ze
Zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, vyhlášky MŠMT ČR č.71/2004 Sb., o ZUŠ a Zákona 106/1999
Sb., včetně řádného zaplacení školného v termínech, které určí škola. Podpisem přihlášky do ZUŠ zákonný
zástupce (žák) souhlasí s postoupením osobních údajů škole, za podmínky dodržení zákona o ochraně
osobních údajů. Podpisem přihlášky se zákonný zástupce zavazuje ke smlouvě, která je uvedena na druhe stráně tohoto dokumentu a zároveň zveřejněna na webových stránkách školy.