žádost o bezhotovostní platbu školeného

Základní umělecká škola Music Art , Písková 126, Praha 4, 143 00 IC 47114142

Studuje-li žák více předmětů/oborů, musí mít na každý z nich vygenerován jiný příkaz k úhradě s identifikátory navázanými na účetnictví. Prosíme respektujte toto upozornění, vyhnete se tak možným problémům. To se týká i případných sourozenců. POKUD ZNÁTE ID SVÝCH DĚTÍ, LZE JE UVÉST V JEDNÉ ŽÁDOSTI (ID vašich dětí vám sdělí učitelé hlavního předmětu/ů).
Převodem prozatím nelze platit snížené školné s rozhodnutím o slevě.Údaje o rodičích /zákonném zástupci žáka