Základní umělecká škola Music Art , Písková 126, Praha 4, 143 00 IC 47114142

žádost o změnu učitele podaná zákonným zástupcemJsem si vědom(a), že není povinností vzdělávací instituce této žádosti vyhovět. V případě negativního rozhodnutí vedení školy není nárok na vrácení poměrného školného z důvodu ukončení výuky ze strany zákonného zástupce žáka vyjma důvodů popsaných ve Vyhlášce 71/2005 Sb. v platném znění.  Bude-li změna vyučujícího schválena, platnost změny je vždy k danému pololetí školního roku (01.02.xxxx a 01.09.xxxx).