Aktuality a komentáře
Pět mýtů o soukromém školství
1. Soukromé školy podnikají za státní peníze.

         Je naprostá většina podnikatelských oborů a služeb (lékaři a lékařská zařízení, právníci, stavební firmy aj.), kde subjekty realizující státní zakázky jednorázově nebo v rámci legislativně stanoveného systému podnikají za státní peníze ........ více
Základní umělecká škola Music Art v.o.s. vznikla 15. 3. 1990 nejprve jako Soukromá umělecká agentura a hudební a taneční škola zřízena fyzickou osobou. Od roku 1992 je jejím zřizovatelem právnická osoba Music Art v.o.s.. Škola je od 1. 9. 1994 zařazena do sítě škol MŠMT ČR .  Je členem Asociace soukromých ZUŠ a Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska.  více....
Informace o škole
Organizace školního roku 2013/2014 v základních uměleckých školách a konzervatořích   Č.j. MŠMT/16304/2012-20 více...
Copyright © 2013 by Music Art  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: webmaster@musicart.cz

Sídlo školy : Platónova 3287, Praha 4
IČ: 47114142
Telefon:  244 400 962Kniha návštěv
Na našich stránkách vás vítá
Fakultní škola Univerzity Karlovy v Praze Základní umělecká škola Music Art
jste návštěvník
Často kladené otázky
Fotoalba z akcí
Telefony na vedoucí poboček :

Modřany :        608 023 345
Donovalská :    603 149 915
Barrandov:       775 362 205
Dubeč :           732 838 426
Zahájení školního roku 2013/14
Práce žáků animačního oddělení
V Polsku se zrodila viola organista Leonarda da Vinciho
ukázka zde
2. ročník festivalu PRAH-A-HARP 11. - 13. 4. 2014 Více informací
Pořadatel :
ZUŠ Music Art

Organizátor:
Hana Müllerová - Jouzová

Partner :
Gymnázium a Hudební škola
hlavního města Prahy

České muzeum hudby
Smíchovská komorní filharmonie - orchestr při naší škole - provedla v Sokole pražském
Českou besedu F. Hellera 16.11.2013 na plese dobových tanců 19. století
foto zde
150. výročí od prvního provedení České besedy
Generace šedesátých let devatenáctého století se dočkala nového českého národního tance. Stal se jím kontratanec ve formě čtverylky „ČESKÝ SALÓNNÍ TANEC BESEDA“. U jeho zrodu stál básník Jan Neruda, český taneční mistr Karel Link a hudební pedagog a skladatel - spolumajitel hudební školy s Bedřichem Smetanou - Ferdinand Heller. Poprvé byla tančena 11. listopadu 1863 v Konviktě při společenském večeru tzv. Barákových besed. Zde tančili v ukázce i Smetana a Neruda. O dva měsíce později tančilo Českou besedu na Žofíně již 140 párů na plese Národní besedy. Česká beseda má čtyři díly, každý z nich dvě části. První část v 3/4 taktu, druhá ve 2/4.