Pro rodiče

V souvislosti se změnami zákonů nařízení Evropské unie o ochraně osobních dat jsme zajistili šifrovaný a zabezpečený přístup do evidenčního systému naší školy.  Prosíme vás proto, abyste se zaregistrovali do našeho systému, aby užívali jej pouze touto cestou ke komunikaci s učitelem, vedoucím pobočky a ředitelem školy. Protože chceme zajistit maximální ochranu osobních dat vašich i vašich dětí, je zapotřebí autorizované registrace do tohoto rodičovského systému. 
    V levé části této stránky jsme umístili video tutoriály, které vám zprostředkují informace a postupy jak se správně zaregistrovat a následně zaregistrovat svoje děti.  Ve vašem profilu potom máte řadu nabídek, které vám umožní nahlížet do žákovské knížky, omlouvat nepřítomnost ve výuce, podávat různé žádosti  a vstupovat  do zabezpečených studijních materiálů.  Prostřednictvím portálu budete informováni o všech záležitostech týkajících se studia našich dětí i prezentací, koncertu a dalších doplňkových akcí pořádané naší školou.  Věříme, že tento systém zrychlí, zkvalitní a zpříjemní komunikace mezi vámi a školou.
     V souvislosti se žádostmi o slevy upozorňujeme, že jediná možnost jak požádat o (nejen) slevu je prostřednictvím menu Rodič / i-systém z hlavní stránky. Na žádné jinak podané žádosti nebude brán zřetel. Upozorňujeme také že žádosti o slevu na školném se poskytují pouze v individuální výuce hudebního oboru a to do 20.10. na první pololetí a do 15.3. na druhé pololetí.  Vzhledem k některým nepříliš zdvořilým reakcím Vás informujeme, že sleva není nároková a je vstřícným postojem vedení školy finančně zpřístupnit umělecké vzdělání ve více předmětech. Pokud by se však tato naše aktivita setkávala častěji s „nepříjemnými reakcemi“, budeme nuceni tuto vstřícnou aktivitu zrušit. 
     Rádi bychom Vás také informovali, že školné není školným v pravém významu toho pojmu, ale je příspěvkem zákonného zástupce na úhradu neinvestičních nákladů spojených s výchovou a vzděláváním (vyhláška č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání). Doporučujeme prostudovat informace pro rodiče a školní řád
   Každá reakce, připomínka a námět (vstřícná a slušná) je pro nás inspirací ke zkvalitnění naší činnosti a jsme za ni vděčni. Pouze komunikací a vzájemnou spoluprací můžeme uspokojit vás a tím i naše práce bude zajímavější a bude nás těšit.