Význam ZUŠ

Základní umělecká škola její význam a prospěch pro život

Zásadním způsobem ovlivňuje osobnost žáka, učí děti pracovat a to systematicky
s důrazem na detail a kvalitu

• učí vztahu k hodnotám
• učí vztahu k materiálním hodnotám (péče o hudební nástroj – často značné hodnoty)
• učí nemateriálnímu vnímání „krásna“
• učí tvorbě hodnotového žebříček (nejdříve práce, pak zábava)
• každá práce má svoji hodnotu (bez práce nejsou koláče)
• rozvíjí umělecké vlohy, schopnosti, dovednosti
• posiluje zdravé sebevědomí žáka
(v dětském věku umí to, co neumí většina dospělých)
• učí zodpovědnosti (člen souboru je spoluodpovědný za celkový výsledek)
• učí spolupracovat (při práci souboru)
• učí toleranci (soubory jsou často věkově i výkonnostně nesourodé)
• učí překonávat nezdary
• učí „přežít“ úspěch
• pozitivně ovlivňuje žákův celkový prospěch na základní či střední škole
• má výrazný účinek v oblasti prevence sociálně patologických jevů
• veřejným vystupováním při akcích obce buduje vztah k obci a společnosti
• v některých případech představuje individuální výuka pro žáka jedinečnou příležitost a zkušenost, kdy se někdo po dobu 45 minut výhradně a soustředěně věnuje pouze jemu a to nejen odborně, ale i lidsky
(tuto zkušenost v některých případech nemají ani z rodiny)
• individuálním přístupem jsou rozvíjeny jedinečné vlohy každého žáka
• rozvíjí smyslové vnímání

• rozvíjí motorické schopnosti
• učí rozlišovat mezi kvalitou a „šmírou“
• učí chápat a prožívat umělecká díla
(budoucí posluchači koncertů, návštěvníci výstav apod.)
• v některých případech má pozitivní zdravotní účinek (dýchání, muzikoterapie apod.), často je však třeba spolupracovat a konzultovat s odborníky (poradny)
• mimořádně talentované připravuje pro studium na středních, příp. vysokých uměleckých či pedagogických školách
• připravuje různé typy sebeprezentace – individuální, komorní, souborové, orchestrální, ale také může využít mezioborové spolupráce propojením hudební, výtvarné, divadelní a taneční složky a připravit nejrůznější divadelní či muzikálová vystoupení
• výrazně přispívá ke kulturnímu životu regionu s častým celostátním i mezinárodním dosahem
• pozitivně ovlivňuje bezprostřední žákovo okolí, v některých obcích je jediným zdrojem tamní kultury, v jiných je jeho výraznou složkou (žáci i učitelé)
• umožňuje dětem poznávání jiných kultur formou výměnných pobytů o často představuje jednu z mála možností, jak reprezentovat obec či region v partnerských městech či mezinárodních festivalech, a to zpravidla na mimořádné úrovni o působením na osobnost žáka ovlivňuje i jeho nejbližší okolí – rodinu, třídu, partu apod.

V celkovém komplexu působení na žáka jsou základní umělecké školy jedinečné a nezastupitelné.