ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA A JEJÍ VÝZNAM A PROSPĚCH PRO ŽIVOT

Zásadním způsobem ovlivňuje osobnost žáka, učí děti pracovat a to systematicky
s důrazem na detail a kvalitu

 1. učí vztahu k hodnotám
 2. učí vztahu k materiálním hodnotám (péče o hudební nástroj – často značné hodnoty)
 3. učí nemateriálnímu vnímání „krásna“
 4. učí tvorbě hodnotového žebříček (nejdříve práce, pak zábava)
 5. každá práce má svoji hodnotu (bez práce nejsou koláče)
 6. rozvíjí umělecké vlohy, schopnosti, dovednosti
 7. posiluje zdravé sebevědomí žáka (v dětském věku umí to, co neumí většina dospělých)
 8. učí zodpovědnosti (člen souboru je spoluodpovědný za celkový výsledek)
 9. učí spolupracovat (při práci souboru)
 10. učí toleranci (soubory jsou často věkově i výkonnostně nesourodé)
 11. učí překonávat nezdary
 12. učí „přežít“ úspěch
 13. pozitivně ovlivňuje žákův celkový prospěch na základní či střední škole
 14. má výrazný účinek v oblasti prevence sociálně patologických jevů
 15. veřejným vystupováním při akcích obce buduje vztah k obci a společnosti
 16. v některých případech představuje individuální výuka pro žáka jedinečnou příležitost a zkušenost, kdy se někdo po dobu 45 minut výhradně a soustředěně věnuje pouze jemu a to nejen odborně, ale i lidsky (tuto zkušenost v některých případech nemají ani z rodiny)
 17. individuálním přístupem jsou rozvíjeny jedinečné vlohy každého žáka
 18. rozvíjí smyslové vnímání
 19. rozvíjí motorické schopnosti
 20. učí rozlišovat mezi kvalitou a „šmírou“
 21. učí chápat a prožívat umělecká díla (budoucí posluchači koncertů, návštěvníci výstav apod.)
 22. v některých případech má pozitivní zdravotní účinek (dýchání, muzikoterapie apod.), často je však třeba spolupracovat a konzultovat s odborníky (poradny)
 23. mimořádně talentované připravuje pro studium na středních, příp. vysokých uměleckých či pedagogických školách
 24. připravuje různé typy sebeprezentace – individuální, komorní, souborové, orchestrální, ale také může využít mezioborové spolupráce propojením hudební, výtvarné, divadelní a taneční složky a připravit nejrůznější divadelní či muzikálová vystoupení
 25. výrazně přispívá ke kulturnímu životu regionu s častým celostátním i mezinárodním dosahem
 26. pozitivně ovlivňuje bezprostřední žákovo okolí, v některých obcích je jediným zdrojem tamní kultury, v jiných je jeho výraznou složkou (žáci i učitelé)
 27. umožňuje dětem poznávání jiných kultur formou výměnných pobytů o často představuje jednu z mála možností, jak reprezentovat obec či region v partnerských městech či mezinárodních festivalech, a to zpravidla na mimořádné úrovni o působením na osobnost žáka ovlivňuje i jeho nejbližší okolí – rodinu, třídu, partu apod.

V celkovém komplexu působení na žáka jsou základní umělecké školy jedinečné a nezastupitelné. 

Spolupracujeme

Kde nás najdete?

Přejít nahoru