Sdělení rodičům

Vážení rodiče,
 
vzhledem k masivně se rozšiřující vlně pandemie onemocnění Covid 19 si Vás z důvodu co nejdelšího zachování a udržení kontinuity prezenční výuky dovolujeme požádat o níže uvedené:
 
Neposílejte prosím žáka do výuky v základní umělecké škole, pakliže:
 
a)  jeví jakékoliv známky onemocnění, např. i zdánlivě banální kapénkové infekce (rýma, kašel)
b)  byl prokazatelně v kontaktu se spolužákem nebo jinou osobou, která byla testována s pozitivním výsledkem na přítomnost uvedeného viru, a to z preventivních důvodů i antigenním testem, pokud tuto pozitivitu následně nevyvrátí PCR test s negativním výsledkem
c)     má nařízenou karanténu od lékaře či KHS
 
Pro účast ve skupinové výuce, tzn. výuce ve výtvarném a tanečním oboru, hudební nauce či souborové hře si Vás dovolujeme zdvořile požádat o čestné prohlášení, že Váš syn/dcera není v nařízené karanténě, subjektivně nejeví známky virové nákazy a že si nejste vědomi, že by byl v kontaktu s nakaženou osobou. Toto prohlášení bychom laskavě prosili předkládat vyučujícímu ve výuce. Děkujeme vám za vstřícnost a věříme, že tímto zodpovědným přístupem zachováme výuku v ZUŠ bez nepříjemných omezení. K tomuto upozornění či spíše prosbě přistupujeme proto, že popsané případy nejsou v poslední době ojedinělé a rozšiřuje se počet onemocnění i u našich pedagogů (k dnešnímu datu to je již 10% kolegů v pracovní neschopnosti).
 
S úctou a přáním pevného zdraví 
 
Josef Vondráček -zřizovatel školy
Lukáš Pelikán – ředitel školy
Ladislava Kaspříková – zástupce ředitele

ZE ŽIVOTA ŠKOLY

Spolupracujeme

Kde nás najdete?

Scroll to Top