ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

Otázky týkající se přihlášek ke studiu

Kdy se přihlásit do ZUŠ?

Přihlašování nových žáků a talentové zkoušky probíhají každoročně v průběhu května a června. měsíci září se pouze doplňuji volná místa a domlouvá se rozvrh již přijatých žáků.

Co je potřeba k přijetí mého dítěte do ZUŠ?

K přijetí je nutné mít vyplněnou přihlášku do konkrétního oboru a předmětu a úspěšné absolvování zjišťovacích zkoušek.

Jak se žák zařazuje do výuky?

Do přípravného studia dle vyhlášky o ZUŠ 71.2005 Sb. je možné přijmout dítě po dosažení věku 5 let k 1. září daného školního roku a to předmětu přípravná hudebně pohybová přípravka.

Jak se dozvím rozvrh individuální a kolektivní výuky?

Rozvrh hodin předmětů hudební nauka bude vyvěšen na webu školy v prvním týdnu září. Kolektivní předměty.

Mohu své dítě přihlásit do ZUŠ v průběhu školního roku?

Tato možnost sice existuje, avšak jen v mimořádných případech a po schválení ředitelem školy. Většinou se jedná o přestup z jiné školy.

Kde se dozvím informace o přijetí a zařazení mého dítěte?

Informace o přijetí a zařazení žáka do hlavního oboru a hudební nauky, se dozvíte:

  1. Telefonickým dotazem na příslušné pobočce školy po úspěšném vykonání zjišťovací zkoušky.
  2. Emailem na uvedenou adresu.

Kde se dozvím o prospěchu mého dítěte?

O prospěchu vašeho dítěte se dozvíte u učitele hlavního oboru (v odpoledních hodinách). Pokud bude dlouhodobě prospěch vašeho dítěte špatný, nebo bude mít dítě vysokou absenci, zákonné zástupce informujeme sami.

Opatření ohledně Koronaviru

otázka:

Vážený pane řediteli,

    rád bych se zeptal na postup při odevzdávání čestného prohlášení o neexistenci příznaků infekčního onemocnění v ZUŠ Dubeč. Včera totiž nebyla dcera vpuštěna do výuky, protože neměla s sebou toto prohlášení. Stejné prohlášení odevzdávala již dvakrát. Dokonce se nám i stalo, ze když přinesla originál prohlášení vydané MŠMT, paní učitelka jí do výuky nepustila. Údajně proto, že musí mít prohlášení s hlavičkou ZUŠ. Zajímalo by mě, jak to tedy opravdu je. Případně jakým nařízením se paní učitelka řídila. Protože jak ve škole, tak v jiné ZUŠ, kam dcera chodí, stačilo čestné prohlášení odevzdat jen v den zahájení výuky. Jistě chápete, že mi nejde o ten papír. Určitě dokáži každý týden prohlášení vytisknout a podepsat. Což však neovlivním je to, že ho dcera nezapomene. A opět nebude do výuky vpuštěna.

odpověď:

děkuji Vám za dotaz a odpovídám na něj takto:
Vzhledem k pouhým doporučením a rozličným možnostem výkladu výnosu MŠMT k možnostem otevření výuky při zajištění ochrany zdraví nejen žáků, ale i pedagogů způsobem „oblečená neoblečená“ jsme se ve vedení školy dohodli na otevření školy, a to v plném rozsahu za podmínek zveřejněných na webu školy a rozeslaných zákonným zástupcům.

S přihlédnutím ke specifikům výuky v ZUŠ jsme vcelku bezvýznamné potvrzení MŠMT o bezinfekčnosti upravili tak, aby odpovídalo co nejvíce nastalé situaci a odpovědnosti z ní pramenící. Proto vyžadujeme potvrzení/čestné prohlášení naše. 
Toto je nařízení vedení školy všem pedagogům. Všimněte si prosím i přiložených pokynů jako nedílné součásti čestného prohlášeni. Tyto dokumenty vyžadujeme a též pro případ nákazy a pozdějších byrokratických kontrol archivujeme. 
Proč tedy požadujeme prohlášení každou výuku?
Výuka v ZUŠ je velmi specifická už jen tím, že probíhá jen 1, resp.2 hod. týdně. Doba k dalšímu periodiku je 6 dní, ve kterých je navíc víkend, a tudíž i možnost kontaktu s osobou nakaženou či prostředím kontaminovaných prostor či věcmi.  
Neradi bychom, aby to rodiče vnímali jako „byrokratickou buzeraci“, ale na rozdíl o nic neříkajících „možností, pokynů, metodik a doporučení“ chceme alespoň nějakou funkční formu ochrany zdraví našeho i vašeho. Výuka v ZUŠ je velmi kontaktní na rozdíl o výuky v ZŠ, a proto se toto specifikum snažíme vnímat nikoli proformaticky administrativně, ale věcně. 
Samozřejmě je neopominutelný fakt, že žák může prohlášení zapomenout. Lze jej však ofotit telefonem a poslat učiteli s tím, že originál se doručí později.

Spolupracujeme

Kde nás najdete?

Přejít nahoru