Školné

Školné na pololetí školního roku 2019/2020

Školné je v tomto případě příspěvek účastníka vzdělávání na úhradu nákladů spojených s výúkou a vzděláváním dle vyhlášky 71/2015 Sb., který je v ZUŠ vybírán bez rozdílu zřizovatele.

Hudební obor individuální výuka/pololetí 1800,- Kč
Hudební obor kolektivní výuka/pololetí 1000,- Kč
Výtvarný obor/pololetí 1300,- Kč
Taneční obor/pololetí 1000,- Kč
www.musicart.cz