HUDEBNÍ OBOR

V hudebním oboru Základní umělecké školy MusicArt umožňujeme žákovi prostřednictvím aktivního vzdělávání využívat hudbu jako prostředek vzájemné komunikace i osobního uměleckého sdělení. Hudební obor je rozdělen do tří stupňů – dvouletý přípravný stupeň, I. stupeň sedmiletého a II. stupeň čtyřletého základního vzdělávání. Vzdělávací obsah hudebního oboru je členěn do dvou oblastí – Hudební interpretace a tvorba a Recepce a reflexe hudby a je tvořen očekávanými výstupy, které mají činnostní povahu se zaměřením na jejich praktické využití. V oblasti Hudební interpretace a tvorba žák získává základní hudební návyky a dovednosti a následně je rozvíjí. Ve vzdělávací oblasti Hudební interpretace a tvorba se žák vzdělává v indiviuální výuce a kolektivní výuce Společné muzicírování – hra v komorních souborech, orchestru, sborovém zpěvu. Orientace ve světě hudby umožňuje žákovi vzdělávací oblast Recepce a reflexe hudby. Vzdělávací obsah oblasti Recepce a reflexe hudby se realizuje především v podobě kolektivní výuky (Hudební nauka).

PŘEDMĚTMODŘANY - PÍSKOVAMODŘANY - PLATÓNOVABARRANDOVJIŽNÍ MĚSTODUBEČŽVAHOVVYŽLOVKA
Přípravné hudební vzděláníXXXXX
Hra na klavírXXXXXX
Hra na EKN a jeho ovládáníXXXXX
Hra na kytaruXXXXXX
Hra na elektronickou kytaruXXXX
Hra na basovou kytaruXXXX
Hra na housleXXX
Hra na violoncelloX
Hra na kontrabasXX
Hra na bicí nástrojeXX
Hra na harfuX
Hra na zobcovou flétnuXXXXXX
Hra na flétnuXXXXXX
Hra na klarinetXX
Hra na saxofonXXX
Hra na trubkuXXX
Hra na baskřídlovku
Hra na trombonXX
Hra na lesní rohXXX
Sólový zpěvXXXX
Populární zpěvXXXX

Spolupracujeme

Kde nás najdete?

Přejít nahoru