Informativní stránka COVID-19

Prohlášení vedení školy

Vážení rodiče,

    málokdo, kdo je obdařen „selskou logikou“, pochopí opatření, která zakazují přístup žákům v odpoledních hodinách do ZUŠ na individuální výuku, přičemž však v případě 1. a 2. tříd ZŠ se mohou setkávat při výuce, v družinách, autobusech, obchodech s dětským zbožím, v papírnictví a já netuším, kde ještě. Příkladně umělecká individuální výuka na VŠ probíhá vesele zcela v kontrastu s Blatným, omlouvám se za překlep, s platným zákazem zpěvu, a zpívá a hraje se vesele dál. ZUŠkám, které jsou na stejné platformě způsobu výuky 1:1, je to však zapovězeno. Asi už jsem o schopnost chápat přišel a zvětrala moje už tak opotřebovaná dávka tolerance a loajality… Jak jinak si vysvětlit tato omezení jinak, než že si z nás dělají „šoufky“ a testují více než COVID 19 naši trpělivost a ochotu snášet protimluvy „šamanů“, okázale v médiích prezentované a do té míry promotané učeně se tvářícími pseudoargumenty, že se v nich už ani sami autoři neorientují. Když totiž „blábol“ pochopí, udělají prostě výjimku, a navíc si ji omezí tak, že je stejně obtížně splnitelná a tím smysl postrádající. (pozn. pod čarou: Někdy mi připadá, že když se nepodařilo zaplněné Letné donutit premiéra k rezignaci, nastrčili tam dr. Blatného, aby to zkusil těmito quasi sofistikovanými serpentinami zevnitř). Pejsci (PES) zavedené vládou ČR a tvořivost vedoucích pracovníků VŠ si jej prostě přizpůsobí, a i když je vyhlášen stupeň 5, oni již mají 4 a nikomu to nevadí… Moji kolegové mne dotazují: „když HAMU učí, nemohli bychom také? Nazvěme to stejně jako oni „individuální konzultací“. Vynalézavost našince umocněna vládními výjimkami…..

Vážení rodiče, věřte nám, že pro většinu z nás je tento způsob výuky nejen obrovskou psychickou zátěží, ale už i fyzickým steskem po našich žácích. Vztah pedagoga a žáka na ZUŠ je totiž ve zcela jiné pozici, než kterou lze pragmaticky definovat v zákoně o pedagogických pracovnících a uplatňovat ji v jiném typu škol. Spolu s vedením školy čteme nezáživné a stresující metodiky toho či onoho „spisovatele“ a hledáme v nich „světlo na konci tunelu“. Chápeme, že zdravotní situace není dobrá, ale žijeme však (alespoň to všichni říkají) v demokratickém systému, který předpokládá osobní zodpovědnost jedince za své chování i fakt, že nemocí stižený jedinec nebude chodit na veřejnost nemocný. Nejsme přeci rizikovým segmentem setkávání jako např. restaurace či noční kluby. V ZUŠ naopak učíme žáky osobní disciplíně, zodpovědnosti, vytrvalosti a rozvoji emočních principů, na kterých kvalitní život stojí.  Zdvořile vás proto prosíme o pochopení této nepochopitelné doby a o toleranci a vstřícnost ke kolegům, kteří vás kontaktují ve věci distanční výuky a rozličných forem dohledu nad uměleckým vzděláváním našich žáků – vašich dětí. Nepřerušujte dětem tuto možnost jejich odhlášením ze školy, neboť i přes všechna negativa je ještě stále lepší výuka alespoň distanční než vůbec žádná. Chápeme, že ekonomická situace v rodinách v kontextu distanční výuky je tristní a demotivující. Jsme však přesvědčeni, že by vašim dětem, v případě přerušení studia, studium uměleckého oboru zakrátko scházelo. Proto jsme se s kolegy ve vedení a po konzultaci s ekonomkou školy dohodli na naší podpoře vám rodinám – žákům prostřednictvím snížení výše školného, a to po celou dobu, co se budeme potácet v tomto marastu různých restrikcí.

Školné hudební obor:        Individuální výuka  1400,- Kč na pololetí / podvojná a kolektivní 700,- Kč na pololetí.
Školné taneční obor:          400,- Kč na pololetí
Školné výtvarný obor:       400,- Kč na pololetí

 V případě ekonomické situace v konkrétní rodině natolik závažné, že by úhrada i takto sníženého školného významně zasáhla už tak napjatý rodinný rozpočet, nemusí tato skutečnost nutně vést k odhlášení žáka. Informujte nás o tom a situaci individuálně posoudíme v kontextu našich možností a školné vám umožníme uhradit, splátkami či ve výjimečných případech a na základě předložení dokladů prokazujících vaší tíživou finanční situaci v této době, lze školné snížit na „poplatkové“ minimum. Zaplatit příspěvek na úhradu nákladů jinak zvané školné je však podmínkou pro setrvání žáka ve studiu podle vyhlášky 71/2005 Sb.

 Věříme, že nás pochopíte a že společnými silami přečkáme tento nenormální čas.

 Josef Vondráček – statutární ředitel a zřizovatel školy
Lukáš Pelikán – zástupce ředitele
Ladislava Vondráčková – statutární – zástupce ředitele

Reakce rodičů na prodloužení uzavření škol

Vážený pane řediteli, děkuji za mail. Naprosto souhlasím s tím co píšete, také nechápu tato opatření. Můj syn Štěpán Machálek dochází na zpěv a kytaru, obojí 1:1. Opravdu velká škoda, že tyto hodiny nemohou probíhat prezenčně. Dovolte, abych vyjádřila velké díky za skvělé on-line hodiny, které vedou pan učitel Petr Macháček a Petr Pořízka. Jsem s výukou spokojená

Vážený pane řediteli,

plně souzním se slovy, která píšete. Není co dodat… My tedy rozhodně chceme dál pokračovat i přes všechna úskalí spojená s výukou na dálku. Umělecké vzdělávání je tak moc důležité… Budeme tedy očekávat podklady k platbě na další pololetí.

Vážený pane řediteli,

 Doba je zvláštní, ale stále ještě doufám, že se obnoví normální výuka.

Adriana bude pokračovat ve studiu 2 oborů (zpěv a hra na bicí), školné uhradím co nejdříve.

Vážení a milí z Musicart, 

děkuji za Váš email, s jeho zněním se naprosto ztotožňuji.

Odhlašovat dceru z Vaší školy určitě nebudeme. Měla jsem na začátku obavy, jestli je výuka klavíru on-line vůbec možná, zvlášť když je naše osmiletá dcera úplný začátečník, ale funguje to. Slečna Karolína Vocelová je opravdu úžasná, má můj obdiv. Samozřejmě živý kontakt je nenahraditelný, především kvůli motivaci, ze setkání s paní učitelkou chodila Ema nadšená (škoda, že jich bylo tak málo). 

Tedy děkuji za Vaši práci a opravdu z celého srdce přeji dětem, učitelům, Vám všem i nám, kéž zase začne prezenční živá výuka co nejdříve.

Dobrý den pane řediteli!

Krásně jste to napsal a Líza určitě s klavírem pokračuje a je ráda, že práve Vás má za učitele.

Vážený pane řediteli,

děkuji za e-mail. Chápu Vaší frustraci, mnohá omezení prostě nedávají smysl. 🙁 Vždy jsem děti vedla k respektu k pravidlům a v dnešní době je musím učit, že nesmyslná pravidla dodržovat nebudeme!? Je mi z toho i tak zle. Každopádně Vám píši z toho důvodu, že bychom rádi zaplatili školné v plné výši. Jednak není vaší vinou, že výuka nemůže probíhat prezenčně, pak také vidíme, že snaha o plnou náhradu ze stran paní učitelek je vysoká a také jsme finančně újmu kvůli koronaviru neutrpěli, a proto bychom měli ostatní spíše podporovat, než využívat jejich nesnází. 

Snad každým dnem více a více lidem dochází, že tohle není správná cesta.

Držte se!

Dobrý den,

děkujeme za zprávu. I když je distanční výuka náročná, za nás ZUŠ výuka funguje i v náročných podmínkách výborně. Moc oceňujeme pravidelný WhatsApp s paní učitelkou Pavlíčkovou. Hudební nauka s paní Chlupáčovou je pro Míru někdy oříšek, ale dostáváme super zpětnou vazbu/opravené úkoly (někdy hodně červené:-). Je v tom hodně práce a úsilí obou paní učitelek. Moc si toho vážíme a těšíme se na další hudební dobrodružství ve druhém pololetí.  🙂

Dobrý den, pane řediteli, 

Chtěla jsem vám poděkovat, že i v této nelehké době pokračuje individuální výuka hry na nástroje, i když online. Pro mne, jako pro rodiče, to přináší i jisté výhody, že mohu sledovat hodiny dětí, vidím, jak pracují a odpadá přenášení nástroje, kytary.

Samozřejmě se těšíme, až budou moci mít výuku opět ve škole. 

Za oba syny ráda zaplatím. Jen jsem se chtěla zeptat na způsob platby. Většinou jsme platili učitelům hotově v ZŠ Pod Žvahovem. Máme to poslat na účet? Případně na jaký. 

Pane řediteli a učitelé, 
děkujeme za vše co pro děti děláte. Vážíme si Vaší práce, vytrvejte, určitě bude líp.

Dobrý den pane řediteli, 

souhlasím se vším co píšete a chápu vás. 

Bohužel ta bezmoc je na tom nejhorší a tak je lepší si aspoň zachovat tu radost z hudby, učení a naději, že to vše bude brzy za námi. Jinak platbu na další pololetí určitě zaplatíme, zůstáváme vám věrni. 

Spolupracujeme

Kde nás najdete?

Scroll to Top