Taneční obor

Taneční obor ZUŠ podchycuje a rozvíjí taneční nadání dětí. S taneční a pohybovou průpravou je vhodné začít již v 5 letech. Taneční pedagog vede žáky k všestrannému pohybovému rozvoji. Seznamuje je s jednotlivými tanečními technikami a směry. Dbá na správné držení těla a pohybovou techniku žáků, současně pěstuje jejich vnitřní citlivost, představivost, tvořivost, hudební a prostorové cítění. Tím směřuje k individuálnímu tanečnímu projevu všech jednotlivců. Taneční obor je nezastupitelnou součástí přípravy ke studiu na tanečních konzervatořích, středních školách s uměleckým zaměřením, také k práci v uměleckých souborech nebo jiných kulturních a společenských aktivitách.