TANEČNÍ OBOR

Taneční obor ZUŠ podchycuje a rozvíjí taneční nadání dětí. S taneční a pohybovou průpravou je vhodné začít již v 5 letech. Taneční pedagog vede žáky k všestrannému pohybovému rozvoji. Seznamuje je s jednotlivými tanečními technikami a směry. Dbá na správné držení těla a pohybovou techniku žáka, současně pěstuje jejich vnitřní citlivost představivost, tvořivost, hudební a prostorové cítění. Tím směřuje k individuálnímu tanečnímu projevu všech jednotlivců. Taneční obor je nezastupitelnou součástí přípravy ke studiu na tanečních konzervatořích, středních školách s uměleckým zaměřením, také k práci v uměleckých souborech nebo jiných kulturních a společenských aktivitách. 

PŘEDMĚTMODŘANY - PÍSKOVAMODŘANY - PLATONOVABARRANDOVJIŽNÍ MĚSTODUBEČŽVAHOVVYŽLOVKA
Taneční průpravaX
Lidové tanceX
Mexické lidové tanceX
CloggingX
Tradiční irské tanceX
Country tanceX
Standardní tanceX
Latinskoamerické tanceX

Spolupracujeme

Kde nás najdete?

Přejít nahoru