VÝTVARNÝ OBOR

Výtvarný obor školy nabízí několik možných přístupů k uchopení výtvarné tvorby. Vedle tradičních disciplín jsou tu i úzce profilovaná soudobá zaměření jako animační tvorba či výtvarné zpracování digitální fotografie. Výuka probíhá v menších, často věkově různorodých skupinkách, což umožňuje vzájemnou motivaci, inspiraci a komunikaci – nejen mezi vrstevníky. Hravou formou jsou žáci nenásilně seznamování se základními pravidly výtvarných disciplín. Učí se být vnímavými vůči estetickým podnětům. Nabývají a rozvíjejí nové grafomotorické, technické i komunikační dovednosti. Ať už žáci navštěvují výtvarný obor s předsevzetím nadále pokračovat v odborném studiu na středních uměleckých školách, nebo jen se zálibou v kreslení či vytváření, dává jim tento obor možnost nahlížet na svět jinýma – vnímavějšíma – očima. Výtvarný obor má tři stupně. Přípravnou výtvarnou výchovu, která trvá dva roky, sedmiletý cyklus I. stupně a v případě zájmu i navazující II. stupeň určený pro studenty středních škol, kde je náplň zvolena podle individuálních potřeb studenta. V naší škole je však kladena největší pozornost na přípravnou výtvarnou výchovu (min. 2 hodiny týdně) a výuku žáků prvního stupně (3 hodiny týdně). Studium v každém stupni je zakončeno závěrečnou prací většího rozsahu, v níž žák vytvoří individuální kompaktní celek na vybrané téma. Ve výtvarné přípravě žáci (6-7 let – 1. třída ZŠ) získávají základní grafomotorické i technické dovednosti, rozvíjejí svoji fantazii a obrazotvornost a učí se zachycovat své představy i realitu klasickými výtvarnými technikami. Pokud tito žáčci nenavštěvují speciální přípravnou skupinu, můžou být po domluvě s pedagogem zařazeni do skupiny k žákům I. stupně. V I. stupni je pak již studium rozděleno na jednotlivé specializace = studijní zaměření. Vedle tradičnějších disciplín, kde žáci pracují „klasickými“ výtvarnými technikami, pak nabízíme žákům možnost se již od 1. ročníku I. stupně „specializovat“ na současné – a pro děti atraktivní – „mediální“ disciplíny. Jednotlivá studijní zaměření pak mají své vlastní předměty, z nichž jsou žáci hodnoceni. Je možnost si vybrat z těchto studijních zaměření: kresba a malba, počítačová animace, digitální fotografie, objektová a plošná tvorba.
https://www.traditionrolex.com/48

PŘEDMĚTPRAHA2 - LUBLAŇSKÁMODŘANY - PLATÓNOVABARRANDOVJIŽNÍ MĚSTODUBEČŽVAHOVVYŽLOVKA
Kresba a malbaXXX
Počítačová animaceXX
Filmová tvorbaXXX
Digitální fotografieXXX
Plošná a objektová tvorbaX
KeramikaX
Módní návrhářstvíX

Spolupracujeme

Kde nás najdete?

Přejít nahoru